Category: Press Releases

Bolslutskommunike 2020

(Fullständig rapport ligger bilagd) GOGO Lead Tech har har nu genomfört 2020 vilket varit ett minst sagt händelserikt år. Vi har precis som de flesta andra fått anpassa oss efter de rådande förhållandena för att skapa fungerande arbetsmetoder för att fortsatt kunna bedriva en effektiv och bra verksamhet. Självklart har COVID-pandemin inneburit utmaningar för oss […]

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2021 kl. 14:00 i bolagets lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 […]

Preliminär omsättning för december

TIS, FEB 09, 2021 10:42 CET Stockholm 2021-02-09 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,5 MSEK för december månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till (25 TSEK), då med enbart Online Gaming Info OGI som ingick i GOGO-koncernen. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead […]

GOGO Lead Tech AB (publ) säkerställer tillväxtkapital genom fullt säkerställd företrädesemission

FRE, FEB 05, 2021 19:16 CET Stockholm 2021-02-05 GOGO Lead Tech AB (“GOGO” eller “Bolaget”) Bolagets styrelse har idag beslutat att föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (“Emissionen”). Emissionen kan lägst inbringa 22,4 MSEK och maximalt ca 101 MSEK vid full teckning av samtliga optioner. Förslaget kommer att framläggas för godkännande på en […]

VD uppdaterar

MÅN, JAN 04, 2021 17:13 CET Stockholm 2021-01-04 Vi har har nu gått in i 2021 och det är med stor entusiasm och ett taggat gäng av medarbetare som har startat igång det nya året. Vi genomförde under 2020 tre förvärv och har breddat vår portfölj av tillgångar enligt kommunicerad strategi. Vi driver trafik till […]

Preliminär försäljning för november

ONS, DEC 16, 2020 15:28 CET Stockholm 2020-12-16 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,7 MSEK för november månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till (16 TSEK), då med enbart Online Gaming Info OGI som ingick i GOGO-koncernen. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-463 80 80 www.gogoleadtech.com […]

Styrelseledamot träder ur styrelsen

ONS, DEC 16, 2020 19:41 CET Stockholm 2020-12-16 GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) har idag meddelats att styrelseledamot Luca Di Stefano träder ur styrelsen genom eget utträde. Skälet till utträdet är att Luca Di Stefano måste fokusera i större utsträckning på andra uppdrag. “Jag har under en tid haft ett flertal uppdrag vilket medfört tidsbrist […]

Preliminär försäljning för oktober och verksamhetsuppdatering

TOR, NOV 26, 2020 11:46 CET Stockholm 2020-11-26 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,6 MSEK för oktober månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till (23 TSEK), då med enbart Online Gaming Info OGI som ingick i GOGO-koncernen. Bolaget befinner sig i ett fartfyllt fjärde kvartal innefattandes av bland […]

Gravel Sweden har ingått sex nya kundavtal med ett initialt ordervärde om ca 250 TSEK

TIS, NOV 24, 2020 16:16 CET Stockholm 2020-11-24 GOGO Lead Tech AB:s (publ) (“GOGO”) dotterbolag Gravel Sweden AB (“Gravel”) har totalt ingått sex nya kundavtal, varav tre under oktober och tre hitintills under november. Avtalen är med sex nya kunder med ett samlat initialt ordervärde om ca 250 TSEK. Tillkommande provisioner om ca 5-10 % […]

Flaggning i GOGO Lead Tech

FRE, NOV 20, 2020 14:50 CET Stockholm 2020-11-20 New Equity Venture Int. AB (NEVI) har efter de kvittningsemissioner som genomförts vid förvärv av Gravel Sweden och CMR Equity II underskridit flaggningsgränsen för ägande om 66,67 %. Per idag äger NEVI 2 406 699 aktier, motsvarande 57,91 % av rösterna och kapitalet i GOGO Lead Tech. […]