GoGo

Preliminär tilläggsköpeskilling avseende förvärv av Connectio.io

Stockholm 2021-10-12 I samband med förvärvet av Sociallite AB, som äger tillgången Connectio.io, kommunicerade GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) att en tilläggsköpeskilling om maximalt 2,3 MUSD skulle kunna falla ut. Tilläggsköpeskillingen är baserad på omsättning och rörelseresultat. Kvalificeringstiden för den potentiella tilläggsköpeskillingen är uppdelad på två tidsperioder. Då det redan nu kan slås fast att […]

Preliminär omsättning för september

Stockholm 2021-10-08 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) uppgick till ca 2 MSEK för september månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,6 MSEK). // För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder produkter och […]

VD-uppdatering

Stockholm 2021-09-22 Arbetet på GOGO pågår i full fart och det är med stor entusiasm vi fortsätter att utveckla vår affär. Vi fortsätter på inslagen bana att vara ett förvärvsfokuserat bolag inom leadgenerering och digitala produkter med en tydlig ambition om att växa.  Vår strategi har sedan starten varit att driva bolaget framåt med en […]

Delårsrapport två 2021

Stockholm 2021-08-27 Vi har nu avslutat årets andra kvartal vilket har varit mycket händelserikt. Vi har under perioden bl.a ingått avtal om förvärv av Connectio.io samt genomfört en lyckad företrädesemission som övertecknades kraftigt. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att intresset för GOGO Lead Tech är stort och att vi exekverar på inslagen […]

Kommuniké extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Idag, 26 juli 2021, höll GOGO Lead Tech AB (publ) extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Stämman beslutade om förvärv av samtliga aktier i Sociallite AB med tillhörande plattform connectio.io samt kvittningsemission om totalt 56 363 636 st aktier till en kurs om 2,20 kr per aktie. Stämman fattade […]

GOGO Lead Tech publicerar bolagsbeskrivning i samband med potentiellt förvärv

Stockholm 2021-07-26 GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) publicerar bolagsbeskrivning i samband med potentiellt förvärv av Sociallite AB med tillhörande plattform connectio.io. Bolagsbeskrivningen innehåller information om förvärvet samt proformasiffror för 2020 och för perioden 2021-01-01 till 2021-05-31. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) […]

Handlingar till extra bolagsstämma

Stockholm 2021-07-09 GOGO Lead Tech AB publicerar handlingar till extra bolagsstämman 2021-07-26 i relation till det potentiella förvärvet av Connectio.io (Sociallite AB) på Bolagets hemsida och på Spotlight Stock Market. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder […]

Finansiell uppdatering avseende connectio.io

Stockholm 2021-07-01 Connectio.io har startat året väl och har under januari till maj redovisat en omsättning om ca 10,7 MSEK (ca 9,3 MSEK) med ett rörelseresultat om ca 5,6 MSEK (ca 3,9 MSEK). Connectio.io, är en SaaS plattform som erbjuder automatiska optimeringsverktyg primärt för Facebook- och instagramannonsering och har idag ca 1000 aktiva kunder. Ambitionen med det […]

Flaggningsmeddelande

Stockholm 2021-06-28 Aktiebolaget NEVISWE och Tourn International AB har passivt passerat gränserna om 50 respektive 5 procent i GOGO Lead Tech AB efter registrerade emissioner. Aktiebolaget NEVISWE ägande uppgår till 49,40 procent och Tourn International AB ägande uppgår till 4,26 procent. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) […]

Preliminär omsättning för maj

Stockholm 2021-06-23 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) uppgick till ca 0,5 MSEK för maj månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,3 MSEK).  Klicka här för att se hela releasen. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) […]