GoGo

Företrädesemissionen i GOGO Lead Tech AB blev övertecknad. Bolaget avser att utnyttja övertilldelningsoption för att accelerera tillväxt

ONS, MAJ 12, 2021 16:58 CET EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. GOGO Lead Tech ABs  (”GOGO” eller ”Bolaget”) har den 7 maj 2021 slutfört en […]

GOGO Lead Tech AB ingår LOI avseende förvärv av Eco Web Hosting Limited

Stockholm 2021-05-05 Som ett led i den av GOGO Lead Tech AB:s (publ) (“GOGO”) kommunicerade strategi att förvärva plattformar och bolag kan GOGO meddela att det idag träffat ett ej bindande avsiktsförklaring avseende ett potentiellt förvärv av 100 % av ett brittiskt webb-utvecklingsbolag med en portfölj av digitala produkter inom web hosting och e-learning (“Eco […]

Publicering av årsredovisning

Stockholm 2021-04-27 Se bilaga för årsredovisning 2020. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

GOGO Lead Tech AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Stockholm 2021-04-23 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den 14 april 2021 godkände bolagsstämman i GOGO Lead Tech AB (publ) (”GOGO” eller ”Bolaget”) att genomföra en […]

Kallelse till årsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Stockholm 2021-04-20 Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021 kl. 14:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5:e våningen, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 10 maj 2021, dels anmäla sig till […]

Kommuniké extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Stockholm 2021-04-14 Idag, 14 april 2021, höll GOGO Lead Tech AB (publ) extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Punkt 7. Beslut gällande företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner Stämman beslutade om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag Punkt 8. Beslut om bemyndigande för […]

Preliminär omsättning för mars samt uppdatering av verksamhetsutveckling

Stockholm 2021-04-12 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,3 MSEK för mars månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till (0,3 MSEK). Sammantaget uppgick den preliminära omsättning för Q1 2021 till ca 0,9 MSEK vilket vi ser goda förutsättningar att öka under kommande kvartal. Vidare kommer bolaget maximera nyttan av […]

Preliminär omsättning för februari

Stockholm 2021-03-19 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,4 MSEK för februari månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca 0,3 MSEK. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom […]

GOGO Lead Tech upptar kreditfacilitet för expansion

Stockholm 2021-03-17  GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) har idag ingått avtal om kreditfacilitet från bolagets huvudägare NEVI. Faciliteten uppgår till högst 1,0 MSEK och löper fram till 2021-06-30 med årsränta 5 %.  GOGO har som tidigare kommunicerat beslutat om företrädesemission. Tillväxtkapitalet ska användas för att ta tillvara på affärsmöjligheter och skapa tillväxt. För att redan […]

Preliminär omsättning för januari

Stockholm 2021-03-17 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,2 MSEK för januari månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till (0,1 MSEK), då med enbart Online Gaming Info OGI som ingick i GOGO-koncernen. Januari är historiskt sett en av årets sämre månader intäktsmässigt. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com […]