GoGo

GOGO Lead Tech publicerar bolagsbeskrivning i samband med potentiellt förvärv

Stockholm 2021-07-26 GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) publicerar bolagsbeskrivning i samband med potentiellt förvärv av Sociallite AB med tillhörande plattform connectio.io. Bolagsbeskrivningen innehåller information om förvärvet samt proformasiffror för 2020 och för perioden 2021-01-01 till 2021-05-31. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) […]

Handlingar till extra bolagsstämma

Stockholm 2021-07-09 GOGO Lead Tech AB publicerar handlingar till extra bolagsstämman 2021-07-26 i relation till det potentiella förvärvet av Connectio.io (Sociallite AB) på Bolagets hemsida och på Spotlight Stock Market. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder […]

Finansiell uppdatering avseende connectio.io

Stockholm 2021-07-01 Connectio.io har startat året väl och har under januari till maj redovisat en omsättning om ca 10,7 MSEK (ca 9,3 MSEK) med ett rörelseresultat om ca 5,6 MSEK (ca 3,9 MSEK). Connectio.io, är en SaaS plattform som erbjuder automatiska optimeringsverktyg primärt för Facebook- och instagramannonsering och har idag ca 1000 aktiva kunder. Ambitionen med det […]

Flaggningsmeddelande

Stockholm 2021-06-28 Aktiebolaget NEVISWE och Tourn International AB har passivt passerat gränserna om 50 respektive 5 procent i GOGO Lead Tech AB efter registrerade emissioner. Aktiebolaget NEVISWE ägande uppgår till 49,40 procent och Tourn International AB ägande uppgår till 4,26 procent. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) […]

Preliminär omsättning för maj

Stockholm 2021-06-23 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) uppgick till ca 0,5 MSEK för maj månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,3 MSEK).  Klicka här för att se hela releasen. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) […]

Kallelse till extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 juli 2021 kl. 14:00 på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juli 2021, dels anmäler sin […]

Preliminär omsättning för april

Stockholm 2021-06-21 Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“GOGO”) uppgick till ca 0,5 MSEK för april månad. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca (0,3 MSEK).   För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster […]

GOGO Lead Tech AB förvärvar i linje med sin uttalade strategi Connectio.io

Stockholm 2021-06-18 I linje med GOGO Lead Tech AB:s (publ) (“GOGO”) kommunicerade strategi att förvärva plattformar och bolag inom lead generation och digitala produkter kan GOGO meddela att det idag träffat avtal om att förvärva 100 procent av Connectio.io. Connectio.io, är en SAAS plattform som startades i Holland 2015 som erbjuder automatiska optimeringsverktyg primärt för […]

Riktad emission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2021-06-10 Den riktade emissionen (övertilldelningsemissionen) som beslutades av styrelsen 2021-05-20 är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår till totalt 23 958 753,75 kr och totalt antal aktier uppgår till 17 747 225. För mer information: VD, Christian Kronegård ir@gogoleadtech.com 08-41001092 www.gogoleadtech.com GOGO Lead Tech AB (publ) GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat […]