GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsorienterat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Investor Relations Memorandum